1KMBNesbru1718 Wikia
Advertisement

Suksesjon

Suksesjon er et ord som betegner hvordan endringene i en artssammensetning endrer seg over en periode med tid i ett område. Suksesjon er et følge av at forholdene endrer seg. Et av mange eksempel er ett vann som suksesjonerer til ett tjern.

Advertisement