1KMBNesbru1718 Wikia
Advertisement

I alle økosystem skjer det forandringer. Noen er store og noen er små som jordskred eller bare at det blir flere grantrær en løvtrær. De fleste endringene skjer langsomt og over lengre tid, og er derfor vanskelig og oppdage dette kalles for suksesjon. Skogbrann, snauhogst (at alle trærne blir fjernet fra et område) og flom er ikke suksesjon, men men slike ytre påvirkninger kan sette suksesjonen i gang. [1]

Når suksesjonen starter fra "skrætsj" kalles det Primærsuksesjon.

Sekundærsuksesjon er at suksesjonen starter på et sted der det er et plante- og dyresamfunn fra før av. Noen eksempler er gjenvoksing etter snauhogst, jordras eller at en innsjø gror igjen.

Advertisement