1KMBNesbru1718 Wikia
Advertisement

vi har 3 forskelige typer samspill i naturen:

-Symbiose

Symbiose er et samspill der individer av forskjellige arter som lever i et tett forhold til hverandre. f.eks. en hai og en fisk som lever sammen. Fisken får mat og haien får beskyttelse.

Symbiose

-Konkurranse

Konkurranse er når vi har to arter som konkurrerer om ressurser f.eks. lys, næring og yngleplasser. I en blandingsskog vil for eksempel løvtrær som bjørk, rogn og osp konkurrere om lys med bartrær som gran.

Konkurranse

-Bytte-forbruker

Bytte-forbruker er et forhold der den ene arten er næring for den andre. For eksempel er musa mat for ugla, og kjøttmeisen er mat for spurvehauken. Antallet byttedyr bestemmer hvor mange rovdyr som kan leve opp.

Bytte-forbruker

Advertisement