1KMBNesbru1718 Wikia
Advertisement

En populasjon er en gruppe individer av samme art. Antall individer i en populasjon er ikke konstant. En gruppe av mennesker er en populasjon, det gjelder også alle andre dyr.

Hvis veksten i en populasjon ikke er regulert så vil populasjonen vokse over alle grenser. Dyr og planter i samme art som vokser kaller vi populasjonsvekst. Det er mange ting som påvirker størelsen av en populasjon som f.eks sykdom, tilgang til mat og naturlige fiender. eksempel på populasjonsvekst er husmus som får mange barn i året og etter ett parr år blir det konkurranse om mat siden det ikke er nok for alle.

Husmus 3.jpg
Advertisement