1KMBNesbru1718 Wikia
Advertisement

Starten på en suksesjon kalles for Pionerfasen. Hvis det er en primær suksesjon vil pionerfasen som regel starte med organismer av gruppen lav, som tar til deg næring fra regnvannet. Dette lavet vil plassere seg på berg, stein eller mineraljord som ikke inneholder humus.

Etter hvert vil steinen forvitrer og organisk materialet blandes inn, vil det bli dannet et jordsmonn som andre plantearter kan utnytte og bruke. Dette gjør at plantene kan etablere seg som vil gi dyreorganismene næring og et levested.

En sekundær suksesjon starter ikke på "bakken", men det må være et jordsmonn til stede med røtter og frø i jorda. I disse områdene vil det også befinne seg dyr og mikroorganismer. Disse organismene som befinner seg i disse områdene er gjerne lyskrevende organismer med god spredningsevne.

Neste fase er konsolideringsfase.

Her ser vi suksesjon i pionerfasen. Lyskrevende planter og organismer holder til her. Det er jordsmonn til stedet.

Advertisement