1KMBNesbru1718 Wikia
Advertisement

Konsolideringsfasen:[]

Konsolideringsfasen er fasen etter pionerfasen. Der er artsmangfoldet størst. Pionerartene er i tilbakegang, men fremdeles til stede. Samtidig er konkurransesterke arter med mindre næringskrav i sterk vekst. Det varierte plantelivet gir et miljø som tiltrekker et mangfold av dyrearter.

Suksesjon fra tjern til myr.jpg
Advertisement