1KMBNesbru1718 Wikia
Advertisement

Klimaksfasen er det stabile og siste stadiet i suksesjonen. Det siste stadiet styres hovedsakelig av klimaet i området, med påvirkning av abiotiske faktorer, næringsstatus og fuktighet. Hva slags type klimaksfase det blir i området er avhengig av jordforholdene. I Norge er klimaksstadiet preget av økosystemer med barskog.

Klimaksfasen.png
Advertisement