1KMBNesbru1718 Wikia
Advertisement
Images.jpeg
Xlarge.jpeg

Vi har hatt en undersøkelse om hvor mye energi det vil bli produsert om vi dusjer i x antall minutter og x antall grader.

Vi fant ut at dusjen til Gabriel produserer 11 liter vann per minutt. Vi beregnet med målingene 10 minutter og 39 grader i vannet.

Utstyrsliste:

Bøtte

- Termometer

- Dusj

Hvordan gjennomførte vi undersøkelsen:

Først så tok vi dusjhodet i en bøtte og så hvor mye vann som ble produsert etter et minutt. Ved dette fant vi ut hvor mange liter det blir produsert i minuttet og som sagt ble det produsert 11 liter på 1 minutt. Deretter måtte vi finne ut av gradene til vannet og vi brukte et termometer til å finne ut av hvor mange grader vannet vi brukte er. Dette trenger vi fordi vi trenger det for å beregne energien. Så satte vi dusjen på i ti minutter for å finne eksakte målinger.

Resultat og målinger:

Vi fant ut at dusjen til Gabriel produserer 11 liter vann i minuttet. Dette betyr at siden vi dusjet i 10 minutter tilsvarer dette 110 liter på 10 minutter. For å finne ut av hvor mye energi vi bruker på 10 minutter må vi bruke følgene formel: 

Q=c∙m∙∆T 

Q=0,001163∙110∙29 

Q=3,70997kWh  

Hva er bærekraftig utvikling:

  Bærekraftig utvikling er en utvikling som betyr at vi tilfredsstiller generasjonen i dag uten at det betyr noe for framtidige generasjonene våres og at de kan tilfredstille sine behov. Dette betyr at vi må bruke ressursene vi har igjen riktig.   

Vi fant ut at hvis man dusjer i 10 minutter er det bra for bærekraftig utvikling. En dusj produserer lite kWh og det tilsvarer cirka 3 kroner per dusj.   

Advertisement