1KMBNesbru1718 Wikia
Advertisement

Problemstilling:

Hva bruker man mest energi på?

Termometer-14717.jpg

“Dusje i 15 min i 30 grader eller dusje i 5 min i 40 grader”

Hypotese:

Vi tror at man bruker mer energi på å dusje i 15 min i 30 grader. Det er fordi vi tror at vi bruker mer energi på hvor mye vann vi bruker, enn hvor mange grader vannet er.

Litt fakta om bærekraftig utvikling:

Bærekraftig utvikling er at vi dekker dagens behov uten å ødelegge for senere generasjoners muligheter til å dekke deres behov. Dette gjør det mulig at alle lever sånn som vi gjør nå, og at det kan fortsette slik.

Hva vi gjorde:

Vi startet med å putte dusjhodet i en bøtte og så tok vi tiden for å finne ut hvor mye vann som kom ut etter ett minutt. Vi fant ut hvor mange liter som kom ut i løpet av ett minutt. Etter det så tok vi et termometer i bøtta for å finne ut hvor mange grader vannet var. Vi målte to ganger siden vi skulle ha to temperaturer.  Vi fant ut at etter ett minutt kom det ca 9 liter, og vannet var først 30 grader, så 40 grader.

Dusjbox.jpg

Utstyrsliste:

  • Dusj
  • Termometer
  • Bøtte

Resultat:

Q=c∙m∙∆T

Q=0,001163*135*20=3,1401 kWh (15 min)

Q=0,001163*45*30=1,57005 kWh (5 min)

Dette beviser at hypotesen vår stemte, at man bruker mer energi på å dusje i 15 min i 30 grader, enn å dusje i 5 min i 40 grader.

Advertisement