1KMBNesbru1718 Wikia
Advertisement

Celleånding uten oksygen:[]

Når man trener og muskelcellene bruker mer oksygen enn de kan få tilført, går cellene over til anaerob ånding. Glukosen blir nedbrytt og dette begynner i cytoplasmaet i cellen. Dette er på som samme måte som ved celleånding med oksygen. Når dette skjer blir det dannet to molekyler pyrodruesukker. Vanligvis blir de fraktet inn i mitokondriene for å nedbrytes mer, men pyrodruesyremolekylene blir heller omdannet til melkesyremolekyler ute i cytoplasmaet. Det blir produsert litt energi i en anaerob ånding, men dette tilsvarer mye mindre enn det som hadde blitt gitt hvis det hadde vært en celleånding aerob nedbrytning. Anaerob ånding blir sett på som en reserveløsning. Musklene blir gitt litt ekstra energi til å holde ut lengre og dette kan være livsviktig for dyr og mennesker i noen situasjoner.

Anaerob ånding i trening:[]

Når du har løpt fort og lenge blir musklene stive og vonde�. Dette er fordi de har blitt fulle av melkesyre. Hvis det er store fysiske anstrengelser kan tilførelsen av oksygen til cellene i musklene bli for liten. Da blir det "opprettet" en reserveløsning som er anaerob ånding. Glukosen blir omdannet til melkesyre istedenfor til kabondioksid og vann.

glukose > melkesyre > litt energi

Celleånding+uten+oksygen+–+anaerob+ånding.jpg
Advertisement