1KMBNesbru1718 Wikia
Advertisement

Celleånding med oksygen - aerob ånding

Aerob ånding handler om hvordan glukose og oksygen i kroppen blir til energi. Aerob ånding er noe som skjer hele tiden med kroppen for eksempel når vi jobber eller sitter. Når glukosen og oksygen har blitt omgjort til energi slipper kroppen karbondioksid og vann som kommer ut når vi puster. Når man bruker mye energi på kort tid kalles det for anaerob.

glukose+oksygen --> karbondioksid+vann+energi

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

Advertisement