1KMBNesbru1718 Wikia
Advertisement

ATP er en forkortelse for (Adenosintrifosfat)

Når en celle trenger energi, blir ett eller flere ATP-molekyler spaltet til ADP (Adenpnosindifosfat)

Forskjellen på APT og ADP er at i APT er det tre fosfatgrupper, mens APD har kun to fosfatgrupper.

ATP fungerer som et oppladbart batteri. ATP er cellenes kortidslager og energitransport.

Det blir dannet 36 ATP-molekyler når glukosemolekyl brytes ned til karbondioksid og vann.

ATP 2.png
Advertisement